Publicacions

Consulta en línia les publicacions oficials de diferents institucions.

A les publicacions oficials es difonen les disposicions normatives, els actes administratius generals i els anuncis provinents dels poders públics perquè la ciutadania en tingui coneixement i perquè entrin en vigor o es despleguin els seus efectes jurídics.