Plànols temàtics

En aquesta secció trobaràs els enllaços als diferents plànols temàtics amb que compta la Paeria. Són el mapa de l’estacionament regulat, el Registre del planejament urbanístic de Lleida, els plànols d’ordenació urbanística municipal i l’Igersmap de Lleida.

El mapa de les zones d’aparcament de Lleida mostra les àrees d’estacionament regulat amb alta rotació, baixa rotació i les normals.

El Registre del planejament urbanístic de Lleida reflecteix sobre plànol el planejament vigent.

També et donem accés als plànols de Pla General de Lleida d’ordenació urbana i territorial 1995-2015. Text refós del Pla General 2013. (Document de treball sense efectes legals).

El mapa dels instagramers de Lleida et proposa llocs interessants per fer fotografies pensades per a aquesta xarxa social.