La web de transparència de la Paeria amplia continguts de normativa i acció de govern

Amb la publicació de memòries i documents dels projectes normatius i l’estat de tramitació en què es troben i un espai sobre el Mercat d’habitatge tens

Amb la publicació de memòries i documents dels projectes normatius i l’estat de tramitació en què es troben i un espai sobre el Mercat d’habitatge tens

L’Ajuntament de Lleida ha ampliat els continguts de la pàgina web del portal de Transparència. En l’apartat de l’acció de govern i normativa, a l’espai de ‘normativa, plans i programes’, ha activat com a visible l’opció per publicar memòries i documents dels projectes normatius en curs d’elaboració. Fa referència a ordenances, reglaments, ordenances fiscals i plantejament dels ens locals, que encara estan en tramitació i no s’han aprovat definitivament ni publicat. D’aquesta manera, es podrà informar de l’estat de tramitació en el qual es troben.

En aquest apartat encara, al d’acció de govern i normativa, s’ha incorporat un ítem a l’àrea d’Urbanimse: Mercat d’habitatge tens. El municipi de Lleida està declarat com a àrea amb mercat d’habitatge tens (resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre), d’acord amb la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. Estableix que els municipis que s’hi declaren hauran d’aplicar en els contractes de lloguer la contenció de rendes que regula la norma (és a dir, no podran superar el preu de referència consignat per la Generalitat).

Pel que fa a l’apartat del registre de grups d’interès, ja s’ha posat en marxa el tràmit per poder inscriure’s al registre i s’acompanya d’una guia i un protocol perquè les persones o organitzacions que vulguin registrar-se tinguin a mà la informació necessària per fer-ho. L'Ajuntament de Lleida va procedir a un Decret d’Alcaldia per adherir-se al registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya i per poder utilitzar aquesta eina.

En la Comissió per la Transparència d’aquest dimarts s'ha comentat també l’informe d’avaluació del Síndic de Greuges sobre la transparència, l’accés a la informació pública i bon govern.