Constituïdes la Comissió Especial de Transparència i la Comissió Territorial de l’Horta de l’Ajuntament de Lleida

La de Transparència compta amb presidència rotatòria que comença pel Comú de Lleida

La de l’Horta està presidida per Marc Vives, productor

Totes dues comissions es reuniran de manera ordinària un cop al mes

La de Transparència compta amb presidència rotatòria que comença pel Comú de Lleida

La de l’Horta està presidida per Marc Vives, productor

Totes dues comissions es reuniran de manera ordinària un cop al mes

La Paeria ha constituït, avui, formalment, la Comissió Especial de Transparència i la Comissió Territorial de l’Horta.

La Comissió Especial de Transparència té la tasca especifica de vetllar pel compliment de la normativa sobre transparència en els àmbits de l’acció de govern municipal. Aquesta Comissió serà presidida de forma rotatòria, cada 6 mesos, per un regidor o regidora que no formi part del govern municipal, i seguint l’ordre de menor a major representativitat, per la qual cosa, la primera presidència l’ostentarà Laura Bergés, del Comú de Lleida.

La resta de membres es reparteixen en 3 pel grup municipal del PSC, 2 pels grups d’ERC, Junts i PP, i finalment, un pels grups de Vox i Comú, respectivament. Aquesta comissió es reunirà cada primer dimarts de mes.

La Comissió Territorial de l’Horta tracta les qüestions que afecten l’Horta de Lleida i que hagin de ser tractades per comissió ordinària, Junta de Govern Local o Ple. La Comissió té capacitat d’encomanar informes, sol·licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa.

La constitueixen 3 membres del grup municipal de PSC, 2 membres dels grups municipals d’ERC, Junts i PP, i un membre pels grups de Vox i Comú.

La presidència l’ostentarà Marc Vives, i la vicepresidenta serà la Teresa Zapater. La comissió es reunirà ordinàriament un cop al mes, cada primer dimarts i la sessió iniciar es realitzarà el dia 3 d’octubre.

Per a més informació sobre les comissions a l’Ajuntament de Lleida podeu consultar la pàgina web de Paeria.