L’EMAU rep una oferta per construir 11 habitatges al Centre Històric..

L’EMAU rep una oferta per construir 11 habitatges al Centre Històric

Al solar situat entre els carrers Ereta, Galera i Alsamora

És una de les iniciatives impulsades per tal de transformar el barri amb polítiques d’habitatge, ocupació i emprenedoria orientades a les persones joves

L’EMAU ha rebut tres propostes per a la compra de tres solars a l’entitat municipal descentralitzada de Sucs on es construiran cases unifamiliars

Al solar situat entre els carrers Ereta, Galera i Alsamora

És una de les iniciatives impulsades per tal de transformar el barri amb polítiques d’habitatge, ocupació i emprenedoria orientades a les persones joves

L’EMAU ha rebut tres propostes per a la compra de tres solars a l’entitat municipal descentralitzada de Sucs on es construiran cases unifamiliars

L’EMAU ha rebut una oferta per construir 11 habitatges al Centre Històric, concretament, al solar situat just darrere del centre cívic de l’Ereta, entre els carrers Ereta, Galera i Alsamora. Seran pisos de lloguer per a joves de fins a 35 anys.

El solar compta amb 441,78 m² de superfície i una edificabilitat màxima de 1.076,58 m², que permetran construir un màxim d’11 habitatges. L'EMAU cedeix el dret de superfície per un període de 75 anys, amb un cànon simbòlic d’un euro anual, a la Societat Cooperativa de Lleida Tau Catalunya Sostenible Social  Scoop (entitat privada sense ànim de lucre) per construir habitatge assequible de lloguer per a joves.

Polítiques d’habitatge per a joves al Centre Històric

La tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha recordat que “volem facilitar l’accés dels joves a l’habitatge i aquesta és una de les iniciatives que ja estan avançant per tal que el Centre Històric sigui un barri intergeneracional, com està previst al Pla d’Actuació Municipal. Estem molt satisfets perquè els projectes estan tenint molt bona acollida i seran importants per al barri més antic de la ciutat”.

Aquesta mateixa setmana, s’ha tancat el termini del concurs per accedir a 6 habitatges de lloguer al Centre Històric, havent rebut 30 sol·licituds de joves i s’ha adjudicat a l’entitat Obrint Portes SCCL el projecte per reformar i adaptar tres pisos a través del sistema de masoveria urbana amb els joves, menors de 30 anys, que viuran als mateixos habitatges. Els tres habitatges són del mateix immoble, propietat de l’EMAU, i allotjaran 6 joves. El contracte té per objecte cedir l’usdefruit dels pisos a l’entitat Obrint Portes per tres anys, prorrogables dos anualitats més.

Venda de 3 parcel·les a Sucs

L’EMAU ha rebut tres propostes per a la compra de tres solars a l’entitat municipal descentralitzada de Sucs on es construiran cases unifamiliars destinades a promoure la disponibilitat de sòl perquè el jovent del poble o famílies que hi estiguin vinculades puguin quedar-s’hi a viure. Aquesta venda s’emmarca en el concurs públic que va publicar al mes de juny l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU).

 

Es tracta de parcel·les d'entre 156 i 204 metres quadrats de superfície situades a la zona de cases unifamiliars entre els carrers Ponent, Calàndria, Sant Isidre Llaurador i l'avinguda 8 de març.