La Paeria aplica una nova eina d’accessibilitat a la revista municipal amb la Lectura Fàcil.

La Paeria aplica una nova eina d’accessibilitat a la revista municipal amb la Lectura Fàcil

El darrer número de la publicació inclou una informació adaptada a aquest sistema que utilitza un llenguatge senzill i accessible per facilitar la comprensió. Entre altres accions que s’han dut a terme, hi ha el nou web, que compleix criteris d’accessibilitat, i s’han senyalitzat edificis municipals amb criptogrames per afavorir la comunicació de totes les persones.

El darrer número de la publicació inclou una informació adaptada a aquest sistema que utilitza un llenguatge senzill i accessible per facilitar la comprensió. Entre altres accions que s’han dut a terme, hi ha el nou web, que compleix criteris d’accessibilitat, i s’han senyalitzat edificis municipals amb criptogrames per afavorir la comunicació de totes les persones.

L’Ajuntament de Lleida ha fet una aposta clara per atansar l’administració a la ciutadania amb la incorporació de diverses accions i eines tecnològiques que afavoreixen la comunicacio i la participació. La voluntat és apropar l’ajuntament per facilitar el diàleg, la gestió de tràmits i la transparència. Una de les darreres accions ha estat a la Revista municipal on ha fet l’adaptació a Lectura Fàcil d’una de les informacions publicades. El número 307 de la revista ha tret la informació relacionada amb l’aplicació Bizum, que incorpora la Lectura Fàcil. La notícia fa referència a què Lleida ha estat pionera en acceptar els pagaments mitjançat aquesta eina i s’ha integrat aquesta forma de pagament a la Carpeta Ciutadana.

La Lectura Fàcil és un sistema d’escriptura i de disseny adaptat, amb llenguatge senzill i clar, de forma que puguin ser entesos per persones amb discapacitat cognitiva o intel·lectual. La validació sempre es fa amb persones amb dificultats de comprensió. L’acció s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la Fundació Aspros. L’entitat és un dels agents integrants del grup de Treball Sectorial, que forma part del Consell Municipal Lleida Social, òrgan que vetlla per una política activa compromesa amb les persones. Concretament, és membre de la Taula d’Accessibilitat Comunicativa.

El treball per fomentar la lectura fàcil s’ha de fer extensiu a tota la documentació de la Paeria. Per això, s’han de facilitar eines i recursos als treballadors/es municipals perquè implementin la lectura fàcil i l’accessibilitat a les seves àrees d’actuació. Els principis d’aquest sistema beneficien el conjunt de la ciutadania: persones amb necessitats cognitives especials, persones grans, migrades, etc.

En el marc del projecte de transformació digital de l’administració local, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el finançament dels fons europeus Next GenerationEU, la Paeria té en marxa diverses accions vinculades a la millora en l’accessibilitat. Entre altres, hi ha el nou web de la institució, amb nou disseny i tecnologia per a un ús més intuïtiu, àgil i fàcil. L’espai compleix els criteris d’accessibilitat, amb un gestor de continguts que afavoreix un disseny responsiu (“responsive”). És a dir, ha desenvolupat interfícies adaptables perquè puguin ser consultades pel telèfon mòbil o en qualsevol dispositiu mòbil.

Una altra de les accions que s’han fet és la implantació del Translator en vàries oficines municipals, per atendre persones que, per exemple, tenen alguna discapacitat auditiva o parlen un altre idioma.

Recentment, la Paeria ha presentat també la senyalització a diversos edificis municipals amb pictogrames, que dona la visibilitat a la necessitat d’atendre les diferents necessitats de la ciutadania per informar sobre els espais municipals o ús de la via pública. La mesura, que s’ha impulsat amb l’entitat Plançó, s’està aplicant a les marquesines i autobusos urbans.


Revista Paeria - desembre 22/gener 23