Imatge gràfica de l'EMAU.

Nou termini per a sol·licitar ajudes al pagament del lloguer a l’Oficina Local d’Habitatge

Les persones entre 36 i 64 anys podran demanar les prestacions a partir d'avui i fins al 10 de maig

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana ha tramitat ja un miler d’expedients de les dues altres línies obertes aquest any, per a joves de 18 a 35 anys i majors de 65 anys

Les persones entre 36 i 64 anys podran demanar les prestacions a partir d'avui i fins al 10 de maig

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana ha tramitat ja un miler d’expedients de les dues altres línies obertes aquest any, per a joves de 18 a 35 anys i majors de 65 anys

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) obre avui el termini de recepció de sol·licituds per a la convocatòria de concessió de subvencions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya relativa a les persones que tenen entre 36 i 64 anys.

L’horari d’atenció al públic a les oficines de l’EMAU és de 9.00 a 14.00 hores i el període per presentar les peticions conclou el 10 de maig, segons estableix resolució TER/1138/2024, de 4 d'abril. Aquesta és la tercera convocatòria que es publica relativa als ajuts al lloguer aquest any, després de les destinades a persones que tenen més de 65 anys i menors de 35, que ja han tancat el termini de presentació de sol·licituds.

L’EMAU ha rebut més d’un miler de sol·licituds de veïns i veïnes de Lleida per a aquestes dues línies. En la línia per a gent gran s’han rebut 241 sol·licituds (un 1,7% més que l’any passat) i en la de joves han estat 853, amb un important augment del 91% respecte 2023. El termini d’aquesta convocatòria va acabar aquest passat divendres. De la línia que s’obre ara, l’any passat es van registrar 1.655 expedients a l’EMAU.

Condicions dels ajuts

El requisit econòmic per optar a les ajudes contempla que cal disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), que equival a 24.301,57 € anuals. S’apliquen coeficients reductors dels ingressos computables segons el nombre de persones que conviuen. El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2022.

Segons estableixen les bases, per optar a aquestes subvencions el preu del lloguer no pot superar els 600 euros mensuals (a la demarcació de Lleida), a excepció dels casos de famílies nombroses, famílies monoparentals i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, que es fixa un màxim de 900 euros al mes. Quan es tracti del lloguer d’una habitació, el límit és de 300 euros mensuals.

L'import de la subvenció serà del 20% de l'import del lloguer quan l'esforç per pagar-lo sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. Serà del 30% quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos; i arribarà al 40% de l'import del lloguer quan l'esforç per pagar sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats. Es fixa també un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan l'import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat.