Larrosa, Iglesias i Bosch, avui durant l'atenció als mitjans de comunicació.

L’alcalde Larrosa reitera el compromís del govern per tirar endavant el pla de l’estació

El paer en cap ha explicat que l’ajuntament ha actuat amb diligència i rigor per aprovar un projecte que és d’interès general, però que hi va haver un retard de gairebé un any a rebre un informe necessari per la seva tramitació

Ara s’està a l’espera de l’informe definitiu del ministeri de Transports i no es descarta demanar la participació de l’Estat en les inversions en aquest àmbit

El paer en cap ha explicat que l’ajuntament ha actuat amb diligència i rigor per aprovar un projecte que és d’interès general, però que hi va haver un retard de gairebé un any a rebre un informe necessari per la seva tramitació

Ara s’està a l’espera de l’informe definitiu del ministeri de Transports i no es descarta demanar la participació de l’Estat en les inversions en aquest àmbit

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha comparegut avui davant dels mitjans de comunicació per tal de “reiterar el compromís del govern municipal amb el projecte del pla de l’estació”.

“Ja vaig dir que mai aturaríem cap projecte. I molt menys un projecte que té els seus orígens en els governs dels meus predecessors, governs socialistes, que l’any 2018 ja es van posar a treballar”, ha assegurat el paer en cap, que ha estat acompanyat per les tinentes d’alcalde Begoña Iglesias i Pilar Bosch.

L’alcalde ha explicat en quin punt es troba la tramitació de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovada inicialment el febrer de 2023 i per quin motiu no s’ha pogut avançar fins ara amb la seva aprovació provisional.

El 12 d’abril de 2023, el ministeri de Transports va emetre un informe desfavorable a l’aprovació inicial, que imposava la resolució de 7 condicionants perquè pugui tirar endavant. Aquest informe, però, no va arribar a la Paeria fins gairebé un any després, 5 de març de 2024, i ho va fer per un canal no oficial.

Després d’aquesta dilació i aquest procediment irregular, ha indicat Larrosa, la Paeria va respondre aquest informe en només dos dies, enviant resposta el 7 de març al ministeri, aclarint els condicionants i reclamant l’informe definitiu.

El passat 23 d’abril de 2024 es va rebre per part de l’ajuntament l’informe de la Direcció General del Sector Ferroviari del ministeri, que informa favorablement l’expedient, condicionat a uns requeriments que planteja l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). Concretament, es demana justifica la viabilitat econòmica dels canvis en el planejament, tenint en compte els costos i la superfície del cobriment de les vies.

La Paeria ha respost avui mateix aquest últim requeriment, justificant que la viabilitat de la modificació s’ha plantejat fixant el cobriment del tram de vies mínim imprescindible per a poder maximitzar les plusvàlues que comportaria la instal·lació d’un centre comercial de 60.000 metres quadrats sobre la nova llosa i els terrenys de Roger de Llúria. Aquesta superfície a cobrir són 18.500 metres quadrats, corresponents a l’espai situat entre el carrer Comtes d’Urgell i la passarel·la de l’estació. “Exactament el mateix que es plantejava l’any 2018”, ha reblat l’alcalde, qui ha destacat la diligència de l’ajuntament en tramitar aquesta documentació.

La Paeria espera ara l’informe definitiu del ministeri. Un cop es disposi d’aquest informe favorable, es resoldran les tres al·legacions presentades i es portarà l’expedient a la següent comissió de Gestió de la Ciutat per tal que l’aprovació provisional de la modificació de planejament es pugui votar al ple tan aviat com sigui possible.

També es disposa ja dels plecs de condicions per contractar la gestió urbanística del pla de l’estació, que han de permetre la incorporació d’operadors privats per tirar-lo endavant. S’han tramitat a Adif, com a propietari majoritari dels terrenys, per incorporar les seves observacions.

“A la vista està que aquest govern gestiona, és diligent, rigorós i atén tots els procediments. I, per tant, no puc acceptar de cap de les maneres que es digui que jo personalment o algun membre d'aquest govern dificulta la tramitació del pla de l'estació”, ha afirmat l’alcalde, que ha demanat rectificació pública a qui així ho hagi afirmat.

Larrosa ha defensat també que el projecte del pla de l’estació és d’interès general, per aspectes com el seu impacte en la millora de la permeabilitat entre el centre i Pardinyes, per reduir l’impacte de les vies fèrries al mig de la ciutat i per endreçar urbanísticament tot aquest sector.

Per aquest motiu, ha apuntat que en funció de la resposta que es rebi del ministeri de Transports sobre la viabilitat econòmica del pla s’activarà l’opció de demanar la participació de l’Estat en les inversions en aquest àmbit, com s’ha fet en altres ciutats de l’Estat, com Vigo.