Via lliure a la licitació de les obres per acabar amb els abocaments d’aigües residuals a Llívia

La Comissió Informativa per les polítiques de la Gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica també ha donat compte del trasllat temporal de les oficines de Fira de Lleida per la remodelació del Palau de Vidre.

La Comissió Informativa per les polítiques de la Gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica també ha donat compte del trasllat temporal de les oficines de Fira de Lleida per la remodelació del Palau de Vidre.

La Comissió Informativa per les polítiques de la Gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica ha informat aquest divendres de l’inici de la licitació del projecte de connexió de la xarxa d’aigües residuals de Llívia a la xarxa general de la ciutat. L’obra consisteix en la rehabilitació del col·lector de sortida de Llívia fins a una nova estació de bombament d’aigües residuals que es construirà en el punt on ara s'aboca a la Sèquia de les Planes i en la construcció d’una nova canonada per a transportar les aigües bombejades des d'aquesta nova estació de bombeig fins a la xarxa de clavegueram existent a la ciutat de Lleida. El pressupost de licitació és de 661.334,41€ (IVA inclòs). 

En l’àmbit de Contractació, s’ha tractat, entre altres, el contracte de servei d’intervenció socioeducativa municipal, distribuït en quatre lots (SIS Centre Històric, SIS Mariola, SIS Nord Est i SIS Marge Esquerra), i del servei de la direcció facultativa d’obra i coordinació de seguretat i salut de la reforma i rehabilitació energètica del Palau de Vidre. 

D’altra banda, en la comissió s’ha explicat que les oficines de Fira de Lleida es traslladaran temporalment de la seva ubicació habitual al Palau de Vidre a unes oficines llogades a l’edifici Pirineus, al carrer General Brito 8, amb motiu justament d’aquestes obres de remodelació del Palau de Vidre, que es finançaran amb una ajuda concedida pels Fons Next Generation i que està previst iniciar abans de l’estiu. La Comissió Informativa per les polítiques de la Gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica ha informat del trasllat, que està previst per aquest mes de febrer, per tal de no coincidir amb la temporada de plena activitat firal. La durada del contracte d’arrendament és per un període de dos anys, tenint en compte que les obres al Palau de Vidre han d’estar acabades a 31 de desembre de 2024, tal com estableix la normativa dels ajuts. Les noves oficines tenen una superfície de 150 metres quadrats i el cost de l’arrendament és de 1.020 euros mensuals. 

En la sessió de la Comissió s’ha donat compte del conveni de creació i posada en marxa del Centre d’Innovació Digital Agroalimentari i Forestal de Catalunya (CIDAF CAT) i del Centre de Serveis per al Desenvolupament Efectiu de la Bioeconomia Circular a Catalunya (BIOHUB CAT), que s’ubicaran tots dos al Parc Agrobiotech.  L’objectiu d’aquests dos centres és promoure la transformació digital del sector agroalimentari i forestal i l’impuls de la bioeconomia circular. 

Un altre conveni que ha passat per la sessió d’aquest divendres és el que signarà l’Ajuntament de Lleida amb l’Associació d’Empreses de Tecnologies i Serveis de la Informació (AETI), per establir el model de governança per al desplegament de l’Agenda Digital a la ciutat de Lleida. El propòsit és aconseguir una transformació digital de la ciutat que sigui real, ordenada i sostenible. 

També hi ha hagut a l’ordre del dia la proposta de canvi de l’ordenança de la taxa d’ocupació via pública, per aplicar el prorrateig en el pagament de les tarifes en casos d’inici o cessament de l’activitat, tal com recomanava la Síndica de Greuges de Catalunya.  

A més, s’ha exposat la pròxima celebració de la tercera edició de la Fira de la Contractació Pública i de la sol·licitud d’una subvenció als fons europeus Next Generation per a posar en marxa l’Oficina d’Impuls i acompanyament a les comunitats energètiques de Lleida, amb un pressupost total previst de 272.800 euros (IVA inclòs), dels quals es sol·licita un 80%.