Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

El Registre d'Activitats de Tractament (RAT) és el punt d’inici en la gestió de la Protecció de Dades segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (RGDP). El RAT és un instrument que permet tenir una perspectiva general de totes les activitats de tractament de dades que l’organització està duent a terme.

Les administracions estan obligades a fer públic un inventari de les activitats de tractament de dades a través de l’esmentat RAT, que ha de ser accessible per mitjans electrònics.

Amb el RAT, les organitzacions analitzen quines dades personals tracten, amb quines finalitats i quin tipus d’operacions de tractament porten a terme.

Aquest registre està vinculat a la tasca del Delegat de protecció de dades (DPD), que és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament de Lleida, els seus organismes autònoms i les Entitats Municipals Descentralitzades de Sucs i Raimat.

Registre d'Activitats de Tractament de l'Ajuntament de Lleida