Centre de privacitat

En aquest apartat t’informem de la política de privacitat, de les cookies i del nostre Registre de les Activitats de Tractament de Dades (RAT).

 • Avís legal

  L'accés i ús d'aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l'usuari/ària de manera expressa, plena i sense reserves dels termes detallats en el present avís legal.

 • Política de privacitat

  La present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l’Ajuntament efectua en aquest lloc web, Seu Electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites, aplicacions mòbils i en tots els dominis d’altres entitats vinculades.

 • Política de cookies

  Aquest lloc web utilitza Cookies per adaptar-se i facilitar al màxim la navegació de l'usuari o usuària. En aquest apartat, t’expliquem dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen al web paeria.cat perquè puguis decidir lliure i voluntàriament si desitges facilitar la informació sol·licitada.

 • Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

  El Registre d'Activitats de Tractament (RAT) és el punt d’inici en la gestió de la Protecció de Dades segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (RGDP). El RAT és un instrument que permet tenir una perspectiva general de totes les activitats de tractament de dades que l’organització està duent a terme.

 • Videovigilància d'edificis i instal·lacions municipals

  Les imatges captades pel sistema de videovigilància seran tractades per l'Ajuntament de Lleida per a la gestió i control d'accessos, control de les seves instal·lacions, seguretat de les seves dependències, edificis i recintes, així com la dels treballadors i altres persones.