L'EMAU

L'EMAU, SL és una entitat constituïda l’any 1994 sota la denominació d'Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida SL amb l’objectiu de realitzar les actuacions urbanístiques i de construcció encomanades per l’Ajuntament de Lleida.