Josep Maria Romero i Gómez

Cap del Gabinet d'Alcaldia

 

Dades personals i professionals


Nascut a Tàrrega, Lleida.

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (UdL).

Personal d’Administració i Serveis a la UdL (Universitat de Lleida), en la categoria de funcionari auxiliar administratiu interí del 2007 al 2011, on exerceix funcions de secretari de departament i secretaria de centre. Accedeix al cos funcionari l’any 2011 i presta serveis a l’àmbit d’arxiu i gestió de documents.

El juliol de 2018 promociona a la categoria Administrativa. El març de 2019 ocupa de manera definitiva el lloc de treball d’Administratiu de Captació, a la unitat d’Informació i Orientació Universitària, realitzant tasques de promoció i difusió de la Universitat de Lleida en l’àmbit de secundària.

Actualment es troba en situació de serveis especials des de l’1 de juliol de 2019.

Idiomes:

Nivell C2 de català.

Nivell C1 (Certificate in Advanced English) d’Anglès.

Nivell A2 de francès.

 

Altres dades


Ha estat president de la Junta de Personal d’Administració i Serveis de la UdL. També ha format part dels diversos òrgans de govern i representació de la UdL en diversos períodes (Clautre, Consell de Govern i Consell Social) en representació del PAS.

President de la secció local d’ERC a Lleida des de maig de 2016.

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: jmromero@paeria.cat

Agenda   Adreça URL de l'agenda copiada, fes enganxar després on la necessitis.