comúdelleida

Cooperació o enfrontament?

"Volem destacar els consells de zona més participatius, plantació d'arbres, més habitatge públic i assequible, més transparència i millors clàusules de responsabilitat social"

Ciutats que avancen, ciutats que caminen

“Perquè les ciutats que caminen no sols beneficien la salut de les persones i del planeta. Les ciutats que caminen són també ciutats més inclusives, més segures, amb més cohesió social i més igualtats d’oportunitats en l’ús i el gaudi de l’espai públic”

Protagonisme ciutadà

“Tindrem una Lleida més neta, més segura, més amable amb els vianants, si tenim una ciutat amb més cohesió social, amb més comunitat, amb més activitat comercial, amb més oportunitats per al jovent, menys cotxes, menys desigualtats”