Junts per Catalunya - Lleida

La gran transformació de Lleida

"Creiem en el comerç local, de proximitat i ubicat a la trama urbana. Si les coses passen dins la ciutat, és més probable que es creïn sinergies i es dinamitzin diferents zones"

La Lleida del SÍ

“Lamentem l’actitud frontista precisament d’aquells que van deixar la ciutat endeutada, paralitzada i decadent. Ens els trobem contínuament darrere les pancartes del NO”

Lleida capital

“Als que estimem Lleida ens agradaria que fos reconeguda com un lloc d’oportunitats, com un pol d’atracció econòmica, empresarial i cultural, el millor lloc per viure”