Partit dels Socialistes de Lleida

Gaudir dels carrers nets

“També cal avançar en qüestions com la mobilitat i la seguretat viària per garantir la bona convivència entre els vianants i nous models de transport personals”

Ben retrobats!

“La gent gran, que ha sigut un dels col·lectius que més ha patit els efectes de la pandèmia, ha de ser escoltada i també ha d’estar al focus de les polítiques municipals”