Decàleg de bones pràctiques de la Comunicació local pública

Principis bàsics de comunicació dels mitjans locals públics