El govern

En les seccions següents, coneixeràs com s’organitza aquest mandat el Govern de l’Ajuntament de Lleida encapçalat per l’alcalde Fèlix Larrosa. T’expliquem el Cartipàs i l’organigrama.