Laura Bergés Saura

Logo de Comú de Lleida. Foto de Laura Bergés Saura.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
lberges@paeria.cat

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

  • Llicenciada en Ciències de la Informació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  • Doctora en Ciències de la Informació (UAB) i Màster en Informació econòmica (UAB - Col·legi de Periodistes de Catalunya).  

Experiència professional:

  • Professora a la UAB-Ciències de la Comunicació (1996-2012) i a la UdL-Comunicació i Periodisme Audiovisual (2012-2022).
  • Autora i coautora de llibres, capítols de llibre i articles de recerca (informació completa de treballs de recerca, articles, llibres i capítols de llibre).
  • Recerca al Centre d'Investigació de la Comunicació i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (1994-2006).
  • Col·laboracions periodístiques diverses. 

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2024
Exclusiva 4.019,51 € 56.273,14 €


*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional