Jordina Freixanet i Pardo

Logo de Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. Foto de Jordina Freixanet i Pardo.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
jfreixanet@paeria.cat
Xarxes socials:

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

 • 2005. Llicenciatura en Dret per la UdL.
 • 2007. Postgrau en dret de la infància, protecció a la persona i adopció a UB.
 • 2008. Postgrau en Lideratge per a la gestió política i social a UAB.
 • 2009. Postgrau en nul·litat, separació i divorci a UB. Màster en dret de família.
 • 2010. DEA a UdL, sobre dret civil de família a Catalunya.
 • 2012. Expert universitari en Funció Pública (30ETC). UNED. Madrid.

Experiència professional:

 • Des del juny del 2023: Portaveu del grup republicà a la Paeria. Diputada al Parlament de Catalunya per ERC des del març del 2021 per la circumscripció de Lleida.
 • Regidora a la Paeria des del juny del 2019 fins al juny 2023 on he desenvolupat les funcions de 2a Tinent d’Alcalde i regidora de Presidència.
 • 01/03/12 – 01/07/19: Secció d’Autoritzacions i Règim Sancionador als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat.
  Tramito expedients d’autoritzacions, informes, responsabilitats patrimonials, reclamacions de danys i procediments de protecció de la legalitat (sancionadors), en relació a les zones d’influència de les carreteres competència de la Generalitat.
  Lloc en destinació definitiva: DOGC 7.8.14.
 • 18/05/15 - 28/10/15 i 01/10/16 - 31/10/17
  He acumulat les tasques amb la Secció de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, Alt Pirineu, Aran i Catalunya Central en el període que el titular es trobava de baixa maternal/paternal.
 • 01/03/09 - 28/02/12: Secció de Personal Docent, als Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament.
  Gestionava el personal docent adscrit al servei territorial (centres públics i serveis educatius), control permanent de dotacions i vacants, processos de nomenament, gestió de nòmines i les seves incidències, seguretat social, permisos i llicències, jubilacions; així com incoació dels expedients disciplinaris i seguiment de la resta de processos relatius al personal docent: concurs de directors, concurs de trasllat, oposicions, etcètera.
 • 01/01/08 - 28/02/09: Tècnica del cos superior a la Delegació del Govern de Lleida (en comissió de serveis).
  Gestió i execució del pressupost. Contractació administrativa. Subvencions. Gestió de recursos humans propis i tasques diverses de suport jurídic.
 • 19/01/07 - 31/12/07: Tècnica del cos superior a la Direcció General de Salut Pública al Departament de Salut.
  Gestió i execució del pressupost. Contractació administrativa i redacció de convenis.
  Primera destinació: DOGC 15.01.07.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2024*
Assistències 4.300,00 €


** Les assistències de l'any 2023 corresponen a les quantitats percebudes durant el període de temps comprès entre l'inici del mandat 2023-2027 i el dia 31/12/2023.

Enllaç a retribucions dels membres de la corporació regulades al Cartipàs Municipal

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional