Jordina Freixanet i Pardo

Logo de ERC-AM. Foto de Jordina Freixanet i Pardo.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Adreça:
Pl. Paeria, 1 - 2a planta 25007 Lleida
Telèfon:
973 700 332
Correu electrònic:
jfreixanet@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascuda a Lleida, l'any 1983.

2005. Llicenciatura en Dret per la UdL.

2007. Postgrau en dret de la infància, protecció a la persona i adopció a UB.

2008. Postgrau en Lideratge per a la gestió política i social a UAB.

2009. Postgrau en nul·litat, separació i divorci a UB. Màster en dret de família.

2010. DEA a UdL, sobre dret civil de família a Catalunya.

2012. Expert universitari en Funció Pública (30ETC). UNED. Madrid.

01/03/12 – 01/07/19: Secció d’Autoritzacions i Règim Sancionador als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Tramito expedients d’autoritzacions, informes, responsabilitats patrimonials, reclamacions de danys i procediments de protecció de la legalitat (sancionadors), en relació a les zones d’influència de les carreteres competència de la Generalitat.
Lloc en destinació definitiva: DOGC 7.8.14.

18/05/15 - 28/10/15 i 01/10/16 - 31/10/17
He acumulat les tasques amb la Secció de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, Alt Pirineu, Aran i Catalunya Central en el període que el titular es trobava de baixa maternal/paternal.

01/03/09 - 28/02/12: Secció de Personal Docent, als Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament.
Gestionava el personal docent adscrit al servei territorial (centres públics i serveis educatius), control permanent de dotacions i vacants, processos de nomenament, gestió de nòmines i les seves incidències, seguretat social, permisos i llicències, jubilacions; així com incoació dels expedients disciplinaris i seguiment de la resta de processos relatius al personal docent: concurs de directors, concurs de trasllat, oposicions, etcètera.

01/01/08 - 28/02/09: Tècnica del cos superior a la Delegació del Govern de Lleida (en comissió de serveis).
Gestió i execució del pressupost. Contractació administrativa. Subvencions. Gestió de recursos humans propis i tasques diverses de suport jurídic.

19/01/07 - 31/12/07: Tècnica del cos superior a la Direcció General de Salut Pública al Departament de Salut.
Gestió i execució del pressupost. Contractació administrativa i redacció de convenis.
Primera destinació: DOGC 15.01.07.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Assistències*     1.661,43 €


*La Sra. Freixanet, va renunciar, amb data 1 de febrer de 2022, al cobrament d’assistències i dietes per part de l’Ajuntament de Lleida.

Enllaç a la retribució per assistències regulada al Cartipàs Municipal

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional