Sandra Castro i Bayona

Logo de ERC-AM. Foto de Sandra Castro i Bayona.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Adreça:
Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes Carrer Bisbe Torres, 2. 25002 Lleida
Telèfon:
+34 973 700 618
Correu electrònic:
scastro@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascuda a Lleida, l'any 1977.

1996-2000: Llicenciada en Filologia anglesa. Universitat de Lleida.

2000-2005: Diplomada en Biblioteconomia i documentació. Universitat de Barcelona.

2004-2005: Màster en Documentació Digital. Universitat Pompeu Fabra.

2010-2012: Graduada en Informació i Documentació. Universitat Oberta de Catalunya.

2001-2004: Bibliotecària a la Universitat de Lleida.

2005-2006: Bibliotecària a la Universitat Autònoma de Barcelona.

2013-2018: Partner de l’empresa suïssa BrainStore. Facilitadora en processos d'innovació i generació d'idees.

2016-2018: Presidenta de l’Associació Colors de Ponent.
Formadora en temes de diversitat sexual i de gènere.
Acompanyament a famílies amb menors que trenquen els estereotips de gènere, amb fluïdesa de gènere i/o trans*.
Coordinadora executiva de l'11è "Congrés de convivència a la ciutat. Diversitat sexual i de gènere. Trencant fronteres i entrecreuant drets".

2006-2019: Bibliotecària a la Universitat de Lleida.
Des de maig de 2018, cap en funcions de la Biblioteca de Cappont.
Prèviament, formadora en recursos d'informació i habilitats informacionals, bibliotecària referencista, gestora de la informació i webmanager. També m'ocupo d'analitzar periòdicament la satisfacció dels usuaris per tal de millorar l'oferta de recursos i serveis.
Delegada sindical a la Junta PAS-F des de maig de 2013 fins a 2019, especialitzada en temes de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Exclusiva 4.397,36 € 61.563,04 €


*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional