Sandra Castro i Bayona

Logo de Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. Foto de Sandra Castro i Bayona.

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
scastro@paeria.cat
Xarxes socials:

Formació i dades professionals

Estudis realitzats

 • 2000. Llicenciada en Filologia anglesa. Universitat de Lleida.
 • 2005. Diplomada en Biblioteconomia i documentació. Universitat de Barcelona.
 • 2005. Màster en Documentació Digital. Universitat Pompeu Fabra.
 • 2012. Graduada en Informació i Documentació. Universitat Oberta de Catalunya.

 

Experiència professional

 • 2001-2004. Bibliotecària a la Universitat de Lleida.
 • 2005-2006. Bibliotecària a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 2006-2019. Bibliotecària a la Universitat de Lleida.
  Entre maig de 2018 i juny de 2019, cap en funcions de la Biblioteca de Cappont.
  Prèviament, formadora en recursos d'informació i habilitats informacionals, bibliotecària referencista, gestora de la informació i webmanager. També m'ocupava d'analitzar periòdicament la satisfacció dels usuaris per tal de millorar l'oferta de recursos i serveis.
  Delegada sindical a la Junta PAS-F des de maig de 2013 fins a 2019, especialitzada en temes de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
 • 2013-2018. Partner de l’empresa suïssa BrainStore. Facilitadora en processos d'innovació i generació d'idees.
 • 2016-2018. Presidenta de l’Associació Colors de Ponent.
  Formadora en temes de diversitat sexual i de gènere.
  Acompanyament a famílies amb menors que trenquen els estereotips de gènere, amb fluïdesa de gènere i/o trans*.
  Coordinadora executiva de l'11è "Congrés de convivència a la ciutat. Diversitat sexual i de gènere. Trencant fronteres i entrecreuant drets".
 • 2019-2023. 3a tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de la Paeria de Lleida.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2023*
Assistències 4.000,00 €


*Les assistències de l'any 2023 corresponen a les quantitats percebudes durant el període de temps comprès entre l'inici del mandat 2023-2027 i el dia 31/12/2023.

Enllaç a retribucions dels membres de la corporació regulades al Cartipàs Municipal

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional