Informació relativa als grups municipals

Assignacions als grups polítics, informació de control financer i documentació aportada per cadascun dels grups municipals.