Ana Maria Florista Izquierdo

Logo de Partit Popular de Lleida. Foto de Ana Maria Florista Izquierdo.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
aflorista@paeria.cat

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

  • Llicenciada en dret i mediadora.

Experiència professional:

  • Advocada per compte propi.
  • 34 anys d'exercici professional al sector privat.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2024
Parcial 2.336,34 € 32.708,76 €


*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional