Roger Melero Serra

Logo de Partit Popular de Lleida. Foto de Roger Melero Serra.

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
rmelero@paeria.cat
Xarxes socials:

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

  • Estudiant d'història a la UdL.

Experiència professional:

  • Treballa a l’oci nocturn i diürn de la ciutat.
  • Àrbitre de futbol sala.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2024
Parcial 2.336,34 € 32.708,76 €


*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional