Despeses de viatge dels càrrecs electes

Relació de les despeses en desplaçaments i allotjaments. En l'exercici 2021 no hi van haver despeses d'aquesta tipologia.