Pressupostos

Aquí pots consultar els pressupostos de l’Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms aprovats els darrers anys. També, les ordenances fiscals que regulen las taxes i preus públics.