Informació econòmica

En aquest apartat t’oferim les principals dades econòmiques de la institució, amb els pressupostos i comptes anuals, liquidacions, l’execució trimestral del pressupost i els indicadors econòmics.

Com s’estructura el pressupost de l’Ajuntament de Lleida i dels seus òrgans dependents? A què es dediquen els recursos municipals? Quin és l’estat d’execució del pressupost? Aquí t’expliquem al detall la gestió financera de la Paeria, dels comptes vigents i d’exercicis anteriors.