Perfil del contractant

  • Perfil del contractant

    L'Ajuntament de Lleida disposa d'un portal d'informació i publicació electrònica certificada digitalment en l'àmbit de la contractació pública anomenat Perfil del contractant amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.