El dret d'accés

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones d’accedir a la informació pública que ha estat elaborada per la mateixa administració i també la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions.