Què és?

  • Definició

    El Pacte social per a la ciutadania és un instrument que estableix el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i els sindicats més representatius de la ciutat de Lleida: Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT).

  • Pacte Social 2021-2023

    El període de vigència del present Pacte serà coincident amb el mandat municipal de la Paeria de Lleida, per tant, s’estipula per als anys 2021 a 2023.

  • Comissió de seguiment

    (Mandat 2019-2023) Es constitueix una comissió de seguiment, avaluació i retiment de comptes d’aquest Pacte formada per dos representants de cada sindicat, la tinenta d’Alcalde i regidora de Presidència i el regidor d’Ocupació, Responsabilitat Social i Horta, que es reuniran ordinàriament 3 cops a l’any i extraordinàriament quan una de les parts ho sol·liciti de forma fefaent, en el termini previ d’una setmana.