Calendari de sessions

Celebrarà sessions ordinàries setmanalment, prèvia convocatòria del President o de la Vicepresidenta, els dimecres a les 13:30 hores en primera convocatòria i a les 14:30 hores en segona, excepte la tercera setmana de mes que es portarà a terme el dijous. També es faran totes les sessions extraordinàries que siguin convocades a tal efecte.