Begoña Iglesias Delgado

Logo de Partit dels Socialistes de Lleida. Foto de Begoña Iglesias Delgado.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Telèfon:
973 700 331
Correu electrònic:
biglesias@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascuda a Lleida i mare.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

Advocada fundadora despatx Iglesias-Jove-Bejar.

Assessora jurídica en vàries empreses de Lleida.

Advocada despatx Moragues.

Advocada despatx Sàrraga.

Altres dades

Cursos especialitzats en violència de gènere i de menors.

Actualment adjunta/portaveu del GRUP PSC a l'Ajuntament de Lleida.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Exclusiva 3.077,43 € 43.084,02 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional