Carlos Enjuanes Llop

Logo de PSC-Units. Foto de Carlos Enjuanes Llop.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
cenjuanes@paeria.cat
Xarxes socials:

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

  • Tècnic Superior en Administració i Finances.
  • Tècnic Superior en Assistència a Direcció.
  • Cursant el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses a la UOC.

Experiència professional:

  • Coordinador General de l’Associació PROSEC des de l’any 2000. Entitat lleidatana que treballa amb col·lectius vulnerables en els àmbits de la integració social, l’educació, la participació i la formació i inserció laboral.
  • Impulsor del Programa Erasmus+ des de 1998 tant com a coordinador de projectes en l’àmbit de joventut així com a formador i avaluador per a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i pel Instituto de la Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
  • Facilitador i formador en processos de desenvolupament de polítiques de joventut com Pla d’Actuació Territorial (PATJ) de l’any 2017 i el Curs de Polítiques Locals de Joventut de 2019 i 2022 per a l’Agència Catalana de la Joventut.
  • Facilitador en processos d’avaluació i aprenentatge per a la Fundación Gestión y Participación Social des de l’any 2015 fins el 2018.
  • Participant en el programa de Voluntariat Europeu durant 10 mesos a Lörrach (Alemanya) l’any 1999 dedicats a l’atenció de persones amb discapacitat mental.

Altres dades

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2024
Exclusiva 4.421,46 € 61.900,44 €


*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional