Carme Valls Llaras

Logo de Partit dels Socialistes de Lleida. Foto de Carme Valls Llaras.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Telèfon:
973 700 331
Correu electrònic:
cvalls@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascuda a Lleida i mare.

En l'actualitat realitzant un curs en direcció de Recursos Humans.

Estudis en Ciències de l'Educació.

BUP.

Expedidor Internacional.

Estudis en ADE.

Empresària.

En l’actualitat delegada i consellera d’una empresa d’àmbit nacional de RRHH.

Empresa pròpia - agencia de col·locació, selecció i intermediació laboral (des de fa 13 anys).

Gerent de l’editorial Alfazeta Edicions, S.L.

Serveis de RRHH Exterior d’Afrucat.

Cap del departament de logística i contractació d’Unió de Pagesos.

Cap del departament de logística d’Ilemo-Hardi.

Cap d’exportació de Frutas Leridanas, S.A.

Cap del departament de l’agència de Douanes Tassa.

Altres dades

He portat durant 6 anys el programa FRUITA A LES ESCOLES amb els proveïdors.

He fet de formadora.

Accèsit al premi de FUNDE per generació de llocs de treball.

Diploma de Responsabilitat empresarial d’INCORPORA.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Exclusiva 3.077,43 € 43.084,02 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional