Carme Valls Llaràs

Logo de PSC-Units. Foto de Carme Valls Llaràs.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
cvalls@paeria.cat
Xarxes socials:

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

 • Estudis en ADE

 • Estudis en Ciències de l’educació

 • Transitari-Expedidor Internacional

 • Altres: Relacions laborals i interculturalitat
  • Intel·ligència emocional aplicada al treball en equip
  • Gestió del temps
  • Gestió de la qualitat a l’empresa

Experiència professional:

 • Des del 2019 Regidora del PSC a l’Ajuntament de Lleida.
 • 2018-2020 Consellera i Directora de Campanyes per tota Espanya, centre de Formació, gestió i Agència de col·locació y recol·locació.
 • 2006-2018 GENT A PUNT, S.L. Gerent i administradora de l’agència de col·locació, selecció de personal, borsa de treball, programes d’inserció laboral, amb més de 3.000 contractes anuals.
 • 2009-2011  ALFAZETA EDICIONS, Gerent Editorial lleidatana, amb més de 21 publicacions i l’organització del festival internacional de poesia MAHALTA.
 • 2003-2006 UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA. Cap del Departament de Contractació i Logística.
 • 2002-2003 ILEMO HARDI, S.A. Cap del departament de Logística.
 • 2001-1997 FRUTAS LERIDANAS, S.A. Cap del Departament d’Exportació.
 • 1997-1993 PONENT EXPORT, S.A. Cap de secció, departament d’exportació.
 • 1993-1989 TRANSITOS Y ADUANAS EL SEGRE, S.A. Cap del Departament Tècnic de Comerç Exterior.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2024
Exclusiva 4.421,46 € 61.900,44 €


*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional