Cristina Morón Molina

Logo de Partit dels Socialistes de Lleida. Foto de Cristina Morón Molina.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Telèfon:
973 700 331
Correu electrònic:
cmoron@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascuda a Lleida i mare.

Diplomada Treball Social.

Postgrau en Educació Emocional.

Màster en Dependència i Gestió en Serveis Socials.

Tècnic d'avaluació de la dependència.

Referent comunitària de dependència de Lleida-Segarra-Garrigues-Ajuntament de Lleida (11 anys).

Treballadora Social a l'Ajuntament de Lleida (5 anys).

Altres dades

Publicacions en l'àmbit del treball social.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Exclusiva 3.077,43 € 43.084,02 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional