Cristina Morón Molina

Logo de PSC-Units. Foto de Cristina Morón Molina.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
cmoron@paeria.cat
Xarxes socials:

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

  • Diplomada en Treball Social per la Universitat de Lleida (UDL).

  • Postgrau en Educació Emocional per la Universitat de Lleida (UDL).

  • Màster en Dependència i Gestió de Serveis Socials per la Universitat de La Coruña (UDC).

  • Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Experiència professional:

  • Treballadora Social de l’Ajuntament de Lleida.

  • Tècnica d’avaluació de la dependència i referent comunitària de dependència de Lleida-Segarra-Garrigues a l’Ajuntament de Lleida.

  • Ha realitzat publicacions en l’àmbit del treball social i és regidora del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Lleida des del 2019.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2024*
Assistències 5.800,00 €

* Les assistències de l'any 2023 corresponen a les quantitats percebudes durant el període de temps comprès entre l'inici del mandat 2023-2027 i el dia 31/12/2023.
Enllaç a retribucions dels membres de la corporació regulades al Cartipàs Municipal

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional