Jackson Quiñonez Vernaza

Logo de Partit dels Socialistes de Lleida. Foto de Jackson Quiñonez Vernaza.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Telèfon:
973 700 331
Correu electrònic:
jquinonez@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascut a Esmeraldas (Ecuador).

Grau en Psicologia.

Estudis en INEF (no finalitzats).

Altres cursos i formacions d’activitats físiques i deportives.

Empresari del món de l'esport.

Empresari del món de la restauració.

Monitor escoles deportives municipals de Lleida.

Entrenador personal.

Altres dades

Recordman i campió d’Espanya de 60 i 110 m tanques.

Participació al Jocs Olímpics del 2008 i 2012.

Participació en Campionats del Mon, d’Europa, Mediterranis, Iberoamericà.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Parcial 2.248,40 € 31.477,60 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional