Pilar Bosch Vilana

Logo de PSC-Units. Foto de Pilar Bosch Vilana.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
pbosch@paeria.cat

Formació i dades professionals

Estudis realitzats:

  • Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  • Programa Superior de Direcció Comercial EADA Barcelona.
  • Curs d’Especialització en Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Lleida.
  • Postgrau de Gestió Cultural a la Universitat de Lleida (UDL).

Experiència professional:

  • Export manager: responsable de comerç internacional en empreses del sector agroalimentari.
  • Gestora de la xarxa cultural Ilerdam Videas.
  • Representant d’artistes plàstics.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2024
Exclusiva 4.019,51 € 56.273,14 €


*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional