2019 - Informació sobre el pressupost

 • Aquest punt permet conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys.

 

 

 

 

 

 • Modificacions del pressupost any 2019 del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
  • 1r Trimestre:
   • Modificacions de crèdits aprovades pel Ple 0,00
   • Modificacions de crèdits aprovades per altres òrgans de govern 0,00
  • 2n Trimestre:
   • Modificacions de crèdits aprovades pel Ple 0,00
   • Modificacions de crèdits aprovades per altres òrgans de govern 0,00
  • 3r Trimestre:
   • Modificacions de crèdits aprovades pel Ple 0,00
   • Modificacions de crèdits aprovades per altres òrgans de govern 0,00
  • 4t Trimestre: