Composició de les comissions

Cada Comissió estarà integrada per 9 regidors/regidores - i els corresponents suplents- d'acord amb la composició següent: 2 per cadascun dels grups municipals majoritaris: ERC, PSC i JxCAT, i 1 per cadascun de la resta de grups, C's, PP, i Comú de Lleida. També hi assistiran aquelles persones que determina el Reglament de participació ciutadana.

L'adscripció dels diferents regidors i regidores es durà a terme pels diferents grups municipals en un termini màxim de tres dies a partir de l'aprovació d'aquest cartipàs.