Retiment de comptes

L'Ajuntament de Lleida incrementa el seu compromís de transparència en matèria d'actuacions municipals, anant més enllà de l'obligat compliment en publicitat activa de la informació que posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes en el seu Portal de Transparència i en la web municipal, obrint un espai a la ciutadania on efectua el retiment de comptes de les accions dutes a terme durant el mandat 2015-2019.

El retiment de comptes és un exercici de qualitat democràtica i de millora de l'eficàcia de les polítiques públiques, en la mesura que suposa una tasca d'anàlisi constant de l'activitat desenvolupada durant aquest període.

En aquest espai podeu consultar, agrupat per regidories i departaments municipals, informació sobre l'acció de govern i el seu estat d'execució, amb indicació del pressupost destinat a cada objectiu, projecte o activitat. Aquest és un espai que permet un seguiment continuat de l'activitat.

Igualment teniu a la vostra disposició en la web municipal l'apartat on es publiquen els indicadors econòmics i tota la informació sobre el pressupost de l'Ajuntament de Lleida, on també s'efectua un exercici de retiment de comptes.

Queixes i suggeriments

Vols fer arribar una queixa o suggeriment? Vols conèixer la informació estadística sobre les queixes, suggeriments i altres adreçades per la ciutadania a l’Ajuntament i la seva gestió?

Resultats enquesta valoració de Tràmits Paeria 2023

En aquest apartat podeu fer seguiment dels resultats que es van obtenint de l’enquesta de valoració de les persones usuàries de Tràmits Paeria i Carpeta ciutadana, en resposta a les següents preguntes: La tramitació ha estat fàcil i clara? S’ha resolt la seva necessitat? Valora de l’1 al 5 el serveis de Tràmits Paeria.

Resultats enquesta valoració de Tràmits Paeria 2022

En aquest apartat podeu fer seguiment dels resultats que es van obtenint de l’enquesta de valoració de les persones usuàries de Tràmits Paeria i Carpeta ciutadana, en resposta a les següents preguntes: La tramitació ha estat fàcil i clara? S’ha resolt la seva necessitat? Valora de l’1 al 5 el serveis de Tràmits Paeria.