Comissions Informatives

En aquest espai podeu trobar publicades les ordres del dia i les actes de les diferents Comissions Informatives. Les votacions que es recullen en les actes de les diferents comissions informatives, no han de coincidir, necessàriament, amb les que es produeixin en el moment de sotmetre a votació els assumptes al Ple. Els documents d'aquest espai han estat anonimitzats i preparats per a la seva publicació per transparència