Òrgans de sessió

  • Comissions Informatives

    En aquest espai podeu trobar publicades les ordres del dia i les actes de les diferents Comissions Informatives. Les votacions que es recullen en les actes de les diferents comissions informatives, no han de coincidir, necessàriament, amb les que es produeixin en el moment de sotmetre a votació els assumptes al Ple.

  • Comissions Especials

    En aquest espai podeu trobar publicades les actes de les diferents Comissions Especials.