Indicadors ITA

Índex de Transparència dels Ajuntaments realitzada per Transparència Internacional (TI), organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congrega la societat civil, sector privat i els governs.

Els indicadors ITA avaluen, normalment bianualment, els ajuntaments espanyols a través d'un conjunt de 80 indicadors.

Transparency International España

Les àrees a avaluar són:

  1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
  2. Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat i participació ciutadana
  3. Transparència econòmica-financera
  4. Transparència a les contractacions, convenis, subvencions i cost dels serveis
  5. Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
  6. Dret d'accés a la informació

Amb l'aplicació d'aquest conjunt de 80 indicadors, cada Ajuntament obté una puntuació individual, de manera que sorgeix un Rànquing o Classificació del nivell de transparència dels 110 ajuntaments esmentats.

Avaluació anterior ITA 2017:

El Govern de la Paeria ha tornat a aconseguir enguany els màxims reconeixements en transparència.

En el que es porta de mandat, el Govern municipal ha atès 3.248 preguntes i peticions d'informació per part de l'oposició.

Només Barcelona i Lleida són líders en transparència a Catalunya en els dos darrers rànquings de Transparència Internacional ITA.

L'Ajuntament de Lleida renova el 100% de Transparència ITA (Índice de Transparencia de los Ayuntamientos) que elabora Transparency Internacional Espanya i forma part dels 25 ajuntaments de tot l'Estat que aconsegueixen la màxima puntuació.

L'estudi analitza la transparència sobre la corporació municipal, la transparència economico-financera, la transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos des serveis, també la transparència en matèria d'urbanisme obres públiques i medi ambient, el dret d'accés a la informació i les relacions amb els ciutadans, a més de la pàgina web i les relacions amb la societat i participació ciutadana.

Avaluació ITA 2014:

L'Ajuntament de Lleida, en el primer lloc del rànquing de transparència ITA que elabora Transparency International Espanya.

Ha obtingut un 100% en totes les àrees que avalua l'estudi: informació municipal, relacions amb els ciutadans i la societat, transparència economico-financera, transparència en les contractacions i costos dels serveis, transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i mediambient i indicadors de la llei de transparència.

En l'estudi hi ha participat 110 ajuntaments de tot Espanya i només 19 ajuntaments, entre ells Lleida, assoleixen el 100%