Deute públic consolidat i evolució en comparació amb exercicis anteriors

   • Ajuntament de Lleida

    • Pendent a 01/01/2022: 68.676.941,63EUR
    • Creacions: 5.925.449,75EUR
    • Amortitzacions i altres disminucions: 11.411.444,59EUR
    • Pendent a 31/12/2022: 63.190.946,79EUR

    • Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

     • Endeutament a 1/1/2022: 35.892.005,73EUR
     • Augments: 1.665.260,77EUR
     • Disminucions: 3.680.077,17EUR
     • Endeutament a 31/12/2022: 33.877.189,33EUR

     • Centre de Negocis i Convencions, S.A.

      • Endeutament a 1/1/2022: 78.637,88EUR
      • Augments: 0,00EUR
      • Disminucions: 11.333,71EUR
      • Endeutament a 31/12/2022: 67.304,17EUR

      • Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL

       • Endeutament a 1/1/2022: 44.711.152,78EUR
       • Augments: 25.157,00EUR
       • Amortitzacions: 3.928.429,01EUR
       • Endeutament a 31/12/2022: 40.807.880,77EUR

    • Endeutament:

     • 2022: 137.943.321,06EUR 
     • 2021: 149.358.738,02EUR
     • 2020: 161.386.522,97EUR
     • 2019: 174.364.409,84EUR
     • 2018: 175.161.869,69EUR
     • 2017: 183.560.653,31EUR
     • 2016: 196.314.834,51EUR
     • 2015: 217.487.939,83EUR
     • 2014: 170.010.146,55EUR
     • 2013: 121.086.791,98EUR
     • 2012: 133.498.297,97EUR
     • 2011: 127.777.320,00EUR
     • 2010: 130.940.218,36EUR