Deute públic consolidat i evolució en comparació amb exercicis anteriors

   • Ajuntament de Lleida

    • Pendent a 01/01/2021: 76.134.123,70EUR
    • Creacions: 0,00EUR
    • Amortitzacions i altres disminucions: 7.457.182,07EUR
    • Pendent a 31/12/2021: 68.676.941,63EUR

    • Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

     • Endeutament a 1/1/2021: 37.384.501,49EUR
     • Augments: 0,00EUR
     • Disminucions: 1.492.495,76EUR
     • Endeutament a 31/12/2021: 35.892.005,73EUR

     • Centre de Negocis i Convencions, S.A.

      • Endeutament a 1/1/2021: 315.000,00EUR
      • Augments: 0,00EUR
      • Disminucions: 236.362,12EUR
      • Endeutament a 31/12/2021: 78.637,88EUR

      • Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL

       • Endeutament a 1/1/2021: 47.552.897,78EUR
       • Augments: 0,00EUR
       • Amortitzacions: 2.841.745,00EUR
       • Endeutament a 31/12/2021: 44.711.152,78EUR

    • Endeutament:

     • 2021: 149.358.738,02EUR
     • 2020: 161.386.522,97EUR
     • 2019: 174.364.409,84EUR
     • 2018: 175.161.869,69EUR
     • 2017: 183.560.653,31EUR
     • 2016: 196.314.834,51EUR
     • 2015: 217.487.939,83EUR
     • 2014: 170.010.146,55EUR
     • 2013: 121.086.791,98EUR
     • 2012: 133.498.297,97EUR
     • 2011: 127.777.320,00EUR
     • 2010: 130.940.218,36EUR