Indicadors econòmics

Informació econòmica de l’Ajuntament de Lleida, els seus organismes autònoms, consorcis, empreses i fundacions adscrites. Inclou els pressupostos, comptes anuals, liquidacions i execucions parcials.

L’activitat econòmica-financera de la Paeria de l'actual exercici i d’anys anteriors al detall.

Hi incorporem, a més, el llistat de proveïdors més significatius, els resultats d’auditories, els immobles i l’inventari de Drets i Béns de l’Ajuntament de Lleida.

Les informacions publicades en aquesta secció corresponen a dades aprovades definitivament per la Paeria.