Ens vinculats a l’Ajuntament de Lleida adherits al canal de comunicació d’informants

Aquesta relació d’organismes correspon a aquells ens vinculats o dependents de l’Ajuntament de Lleida que segons l’art.13.1 b) i f)  de la Llei estan obligats a disposar d’un Sistema intern d’informació, però que per raó del nombre de treballadors i en virtut del seu art. 14.2 poden compartir el sistema amb l’administració d’adscripció; i que per tant han optat per adherir-se al Sistema intern d’informació de l’Ajuntament de Lleida sent un dels seus elements el Canal de comunicació d’informants.

  • Fundació Paisatge Urbà
  • Fundació Teatre La Llotja
  • Consorci Turó de la Seu Vella
  • EMD de Raïmat
  • EMD de Sucs
  • La Fundació per la Sostenibilitat Lleida 21
  • Turisme de Lleida
  • Parc Agrobiotech Lleida
  • Centre de Negocis i Convencions (CNC)
  • Mercolleida

Bústia Informants

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.