Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

be01.gif

Sou empleats de l’Ajuntament de Lleida o hi teniu o hi heu tingut alguna relació de tipus laboral o professional?

Disposeu d’informació, obtinguda en el context laboral o professional, sobre infraccions relatives a infraccions del Dret de la Unió Europea o accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu? Consulteu l’apartat Requisits.

be02.gif

La Paeria en l’àmbit de la col·laboració ciutadana indispensable en el mon del dret posa a l’abast de totes les persones que tenen o han tingut alguna vinculació amb l’Ajuntament de Lleida (consultar l’apartat Requisits) aquest canal intern d’informació establert per la llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

be03.gif

L'aplicació garanteix que la comunicació sigui segura i totalment anònima, si així ho desitgeu, de manera que garanteixi la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impedint l’accés de personal no autoritzat.

be04.gif

El Sistema Intern d’Informació durà a terme la investigació de forma independent i autònoma respecte la resta d’òrgans de l’ajuntament i sense rebre instruccions de cap tipus.