Comunicacions anònimes

La bústia està habilitada per garantir en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador.
Les persones poden interactuar de dues maneres per aquesta via:

  • aportant les seves dades d’identificació i de contacte o,
  • realitzant la comunicació de manera anònima, supòsit en el qual no seran tractades com a denunciants des del punt de vista jurídic.

Hi ha dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

  • Utilitzant el navegador habitual però sense facilitar les dades d’identificació i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació i, per tant, no s’aconseguiria la plena anonimització.
  • Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l’adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d’anonimització. L’eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l’eina TOR cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega.

Des de l’Ajuntament de Lleida s’aconsella utilitzar aquesta opció d’anonimat per preservar la plena confidencialitat de la persona comunicant, sovint en situació de vulnerabilitat.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.